Меню Затваряне

„ПС Електрик“ представи новаторска система за мониторинг и управление на трафопост!

Днес беше представена нова иновативна система за мониторинг и управление на трафопостове, създадена от „ПС Електрик“. Системата обещава да революционизира начина, по който се наблюдават и управляват трафопостовете, осигурявайки по-висока ефективност и повишена сигурност.

Създадената система използва напреднали технологии за събиране и анализ на данни в реално време, което позволява на операторите да следят ключовите показатели за работа на трафопостовете. Това включва измерване на напрежението, тока, температурата и други критични параметри, като същевременно предоставя възможност за бърза реакция при откриване на аномалии.

„Целта ни е да предоставим на собствениците на трафопостове мощен инструмент за подобряване на надеждността и ефективността на тяхната инфраструктура,“ казват от екипа, създал системата. „С нашата система те могат да предвиждат и предотвратяват проблеми, като същевременно намаляват разходите за поддръжка и увеличават експлоатационния живот на оборудването.“

Сред ключовите функции на новата система са:

  • Мониторинг в реално време: Постоянен преглед на състоянието на трафопостовете.
  • Автоматизирани аларми: Моментални уведомления при откриване на неизправности.
  • Исторически анализ: Запазване и анализ на данни за по-добро прогнозиране и планиране на поддръжка.
  • Лесна интеграция: Съвместимост с различни типове трафопостове и лесна интеграция със съществуващите системи.

Тази нова система вече е внедрена в няколко пилотни проекта и резултатите показват значително подобрение в управлението на мрежата и намаляване на времето за реакция при аварии.

„ПС Електрик“ продължава да работи активно за усъвършенстване на технологиите в енергийния сектор, стремейки се към по-устойчиво и надеждно бъдеще.