Меню Затваряне

За нас

1991 година

През лятото на 1991 година, електроинженера Павел Павлов и неговите синове, създават "Павел и синове" ООД. Поставят си цел да предоставят висококачествени електроинженерни услуги. Съчетавайки своите знания и опит в областта на електротехниката, те решават да се специализират в изработката на електрически табла и строително-монтажни дейности.

1995 година

През 1995 година "Павел и синове" ООД разширява своите дейности, включвайки в каталога си с услуги и доставката на трансформатори. Този ход допринася за утвърждаването на  компанията като първокласен доставчик на електротехническо оборудване.

2000 година

Със значителния ръст на енергийния сектор и необходимостта от надеждни трансформаторни подстанции, "Павел и синове"ООД през началото на 2000-те години разшири дейностите си и започна производството на бетонни комплексни трансформаторни подстанции. Този стратегически ход им позволи да предоставят комплексни решения за енергийната инфраструктура, отговарящи на всички стандарти за сигурност и ефективност.

2013 година

Компанията сменя името си от "Павел и синове" ООД на "ПС ЕЛЕКТРИК" ООД и се ре-брандира. 

Днес

Днес, след повече от три десетилетия от своето създаване, компанията има множество успешни проекти и дългогодишни взаимоотношения с клиенти, които ценят професионализма и качеството на услугите ѝ.

Нашата мисия

Мисията ни е да подобряваме ефективността на енергетиката в България като подпомагаме нашите клиенти в създаването и усъвършенстването на подходящи нива автоматизация на процеси спрямо целите и нуждите им. Чрез индивидуалния си подход към всяка нужда, изграждаме дългосрочни отношения, базирани на успешен опит и взаимно уважение. Вярваме в P2P (People-to-people) – работата на хора с хора.

Нашата визия

Като семейна компания с професионално управление, в която към момента работят две поколения от създателите, ние осигуряваме устойчиво развитие на следващите поколения тесни специалисти в областта на инженерството и енергетиката. Повече от 20 години внедряваме едни от най-иновативните, модерни и гъвкави бизнес решения от световния пазар при най-доброто съотношение цена-качество.

Защо да изберете нас?

Ние сме екип, който вярва в това, което прави. Развиваме се като надежден партньор на нашите клиенти, който пренася иновативни продукти от световния пазар, предлагайки цялостни, ефективни и икономически изгодни решения, подходящи за условията и нуждите на българската енергийна индустрия.

Продуктите ни се отличават с уникални и ефективни технически решения, от които голяма част са защитени с патент.

Извършваме гаранционна и следгаранционна поддръжка, ремонт и модернизиране на предлаганите продукти. 

Екип от високо квалифицирани специалисти – инженери, проектанти, консултанти.

С цел подобряване и поддържане на постоянство в качеството на предлаганите услуги и продукти, имаме изградена и внедрена система за управление на качеството.

Работим по утвърдени стандарти и сме сертифицирани по: ISO 9001:2015, с обхват на сертификацията "Производство на електрически табла, комплектни трансформаторни постове и съоръжения за енергетиката".

Разполагаме с модерна и добре оборудвана производствена база в гр. Шумен. Това ни помага да предлагаме най-правилните, рентабилни и ефикасни технологични решения на нашите клиенти и партньори.

Компанията притежава и Удостоверение от камарата на строителите в България в уверение на това, че е вписана в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи със следния обхват:

  • Трета група – строежи от енергийната инфраструктура;
  • Строежи от първа до трета категория;

Партньори

Наши клиенти и партньори са дружествата в електропроизводството, електро преноса и електро разпределението, фирми с електромонтажна, строителна и търговска дейност. В постоянно сътрудничество сме с чужди инвеститори и генерални изпълнители на структуроопределящи обекти, стопански фирми, обществени сдружения и български инвеститори от малкия и среден бизнес.