Меню Затваряне

Доставка на БКТП за МТП Електрик

 

ПС Електрик успешно завърши проект по доставка на Бетонни Комплектни Трансформаторни Подстанции (БКТП) за МТП Електрик. Проектът беше осъществен в обект пристройка към бившата птицекланница Булчикън, с цел модернизиране и подобряване на електрозахранването.

Проектът включваше детайлно планиране, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на БКТП. Това осигури стабилно и непрекъснато електрозахранване на обекта, повиши енергийната ефективност и безопасността на операциите.

Този проект е поредното доказателство за способността на ПС Електрик да изпълнява сложни и мащабни проекти, предлагайки иновативни и надеждни решения в областта на електроснабдяването.