Меню Затваряне

Семинар в Гранд Хотел Павел Баня представи нова интелигентна система за управление, контрол и защита на трафопост

Водещите компании ПС Електрик и Siemens България обединяват усилия в иновациите

На 5 юни 2024 г. в Гранд Хотел Павел Баня се проведе значим семинар, организиран от ПС Електрик в партньорство със Siemens България. Събитието събра проектанти, партньори, представители на електро дружествата от цяла България, настоящи и бъдещи клиенти, както и редица гости. Основната цел на семинара беше представянето на новата интелигентна система за управление, контрол и защита на трафопост, разработена от ПС Електрик, както и на новата разработка на Siemens – Blue GIS.

Интелигентна система за управление на трафопостове

ПС Електрик представи своята новаторска интелигентна система, която обещава да трансформира начина, по който се управляват и контролират трафопостовете. Системата включва множество функции за автоматизация, дистанционно управление и мониторинг, което значително улеснява поддръжката и подобрява надеждността на електроснабдяването.

Главният инженер на ПС Електрик, Александър Ангелов, подчерта, че новата система предлага висока степен на сигурност и ефективност. „Нашата разработка е резултат от години на изследвания и работа в тясно сътрудничество с наши партньори и клиенти. Тя е проектирана да отговаря на най-високите стандарти за безопасност и ефективност в сектора“, сподели Ангелов по време на презентацията.

Представяне на Blue GIS от Siemens България

Освен иновациите на ПС Електрик, на семинара беше представена и новата разработка на Siemens България – Blue GIS. Тази система е предназначена за екологично чисто управление на електроразпределителни мрежи и предлага значителни предимства по отношение на ефективността и устойчивостта. Blue GIS използва елегаз (SF6) като изолационен и гасителен газ, което намалява емисиите на вредни вещества и подобрява екологичния отпечатък на системата.

Димитър Йорданов, представител на Siemens България, изтъкна, че Blue GIS е резултат от дългогодишни изследвания и иновации в областта на зелени технологии. „С нашата нова система ние предлагаме не само технологично предимство, но и значителен принос към опазването на околната среда“, каза Йорданов.

Възможности за партньорства и бъдещи проекти

Семинарът предостави възможност за обмяна на опит и идеи между присъстващите специалисти и компании. В неформалната част на събитието участниците имаха възможност да обсъдят бъдещи проекти и партньорства, като се създадоха нови бизнес контакти и укрепиха съществуващите връзки.

Заключение

Събитието в Гранд Хотел Павел Баня демонстрира водещата роля на ПС Електрик и Siemens България в развитието на иновативни решения за управление на електроразпределителните мрежи. Новите технологии, представени на семинара, обещават значителни подобрения в ефективността, надеждността и устойчивостта на електроразпределителните системи в България.